CLEAR WAY שיחת אימון חד פעמית כהכנה לפגישה או משימה

 

האם הנכם עומדים לפני פגישה, משימה, ראיון עבודה, שיחה משמעותית או כל אירוע שחשוב לכם להיות מוכנים אליו?

בשיחת ההכנה נגיע יחד לבהירות אודות מטרות ותוצאות הפגישה והמשימה המיועדת – מיקוד של מה שתרצו להשיג בה, יחד עם הכנת הדרך לממש זאת במציאות. זאת על מנת שתגיעו לפגישה מכווננים ומוכנים לקראתה.

ניצור גם חיבור רחב יותר של הפגישה או המשימה לערכיכם ואיכויותיכם.

נשים פוקוס על מי שאתם רוצים להיות בפגישה או במשימה, מי אתם ביחס לאנשים ולסיטואציות ואת מי הצד השני יפגוש.

השיחה כוללת גם ניקוי טרדות ודאגות, בחינת מכשולים שעלולים להסיט אתכם ממי שבחרתם להיות ובניית מסגרת תומכת שתעזור לכם להתמודד עם הטרדות והדאגות אף במידה ויעלו בזמן אמת.

שיחת ההכנה היא שיחה חד פעמית, שניתן לקיימה פנים אל פנים או טלפונית, ומומלץ לערוך אותה בימים הסמוכים לפגישה.